Vés al contingut

Pàgina principal de la UdL

Avís legal

La Protecció de Dades Personals a la UdL

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d'aquest web seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades als fitxers de la Universitat de Lleida per dur a terme una gestió correcta, i es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas.

Què és la protecció de dades de caràcter personal

Les dades personals de cadascú –com ara el nom i cognoms, el DNI, l'adreça, el telèfon o l'adreça electrònica– pertanyen a la persona titular d'aquesta informació, sobre la qual té drets.

Les organitzacions públiques o privades que vulguin tractar aquestes dades han de complir algun d'aquests requisits:

 • Actuar amb emparament legal.
 • Mantindre relació contractual amb la persona afectada.
 • Tindre el consentiment de la persona titular de les dades.

Garantir aquests drets fonamentals de la persona és la finalitat de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

La Universitat de Lleida, especialment sensible a complir qualsevol normativa que beneficiï els col·lectius amb els quals es relaciona (estudiantat, PDI, PAS...), ha endegat un seguit de mesures i activitats per donar a conèixer la normativa aplicable en aquest camp i establir mecanismes per garantir el seu compliment.

En aquest sentit, a la pàgina web es pot trobar més informació sobre aquesta normativa, formació bàsica i les accions dutes a terme, com ara la creació del Comitè de Seguretat, que és un òrgan col·legiat encarregat de resoldre qualsevol qüestió que afecti les dades personals i vetllar per la progressiva aplicació d'aquesta normativa a la UdL.

Totes les organitzacions que tracten dades personals han d'adoptar les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat, entre d'altres obligacions.

El deure de secret envers les dades personals tractades o a les quals s'ha accedit és una de les principals obligacions que tenen totes les persones que treballen amb aquest tipus d'informació.

Tota persona té reconeguts uns drets que pot exercir davant de qualsevol entitat per conèixer el tractament que reben les seues dades personals.

Aquests drets són:

 • Dret d'accés: dret a conèixer quines dades personals té una organització i què en fa.
 • Dret de rectificació: dret a esmenar les dades personals perquè l'organització que les tracta les tingui correctes.
 • Dret d'oposició: dret d'oposar-se a un tractament de les dades personals.
 • Dret de cancel·lació: dret a decidir que una organització no tracti més les dades personals.

La persona interessada pot exercir aquests drets en qualsevol moment, seguint el procediment previst per la llei, davant l'entitat que té i utilitza les dades personals.

La confidencialitat

La protecció de dades personals està relacionada directament amb la confidencialitat; per això, no es poden revelar a ningú que no hi estigui autoritzat les dades personals que es coneixen a la feina o per raó del càrrec. A més de ser un fet sancionable administrativament, segons quina sigui la informació divulgada pot constituir un fet delictiu de revelació de secret.

No es poden revelar a ningú que no hi estigui autoritzat les dades personals que es coneixen a la feina o per raó del càrrec.

El deure de secret de la informació a la qual s'ha tingut accés treballant a la Universitat (en un òrgan administratiu, un consell de l'estudiantat, un comitè d'empresa, etc.) és una obligació que subsisteix fins i tot després d'acabada la relació amb la institució (finalització de la relació contractual; dels estudis; de la pertinença a consells, grups d'investigació…). És a dir, no es pot revelar cap informació considerada confidencial encara que faci temps que ja no hi hagi vinculació a la Universitat.

El Comitè de Seguretat de la Universitat de Lleida

Per tal de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, a la Universitat de Lleida s'ha creat un Comitè de Seguretat encarregat de vehicular les obligacions legals.

Aquest Comitè, compost de responsables de la gestió de la Universitat i personal tècnic, es reuneix periòdicament per analitzar i engegar procediments d'adequació a la LOPD. Aquests procediments són consultables a la intranet de la Universitat.

També resol els dubtes que se li plantegen en matèria de protecció de dades personals i atén les sol·licituds de les persones interessades a exercir els drets reconeguts per la LOPD, les quals s'han de fer seguint els models i les instruccions que hi ha a la web de la UdL.

Per a qualsevol dubte sobre la LOPD adreceu-vos a la intranet del campus o a l'adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

La LOPD i els membres de la comunitat universitària

La LOPD afecta tots els col·lectius de la comunitat universitària. Les singularitats més rellevants que cal tindre presents són les següents:

 • PDI

  El personal docent i investigador ha de tindre cura amb les dades de les llistes, les fitxes acadèmiques i les notes de l'estudiantat, ha de tindre el consentiment en les investigacions, ha de proporcionar confidencialitat a totes les dades personals tractades...

  És important recordar que no es poden lliurar llistes d'alumnes a terceres persones que no hi estiguin autoritzades, ni elaborar llistes per a finalitats diferents de les que van motivar el lliurament de les dades, i que davant qualsevol dubte és convenient consultar el Comitè de Seguretat per tal d'evitar responsabilitats posteriors.

 • PAS

  El personal d'administració i serveis només ha d'accedir a –i tractar– les dades personals necessàries per a la seua feina i ha de guardar secret professional de qualsevol informació a la qual pugui tindre accés (avaluacions psicològiques, denúncies d'alumnes, informacions reservades...).

  El Comitè de Seguretat resta a la disposició d'aquest col·lectiu per resoldre qualsevol dubte.

 • Estudiantat

  L'estudiant no pot apropiar-se de llistes de notes publicades als taulers ni d'informació personal de tercers a la qual pugui tindre accés ocasional o durant el desenvolupament de tasques de col·laboració en serveis de la UdL. La LOPD tipifica aquestes accions i les sanciona.

  L'estudiant que participa en òrgans de govern i representació de la Universitat ha de recordar que el deure de secret l'afecta plenament. No pot divulgar informació a la qual tingui accés per raó del càrrec que ocupa, fins i tot quan en cessa. 

Atenció! Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús.

Accepto