Vés al contingut

Pàgina principal de la UdL

Cap a la igualtat en el treball

mujer trabajadora 1

El Centre Dolors Piera organitzarà la jornada Ocupabilitat i qualitat en el treball de les dones en el nou context socioeconòmic: dones, accés i permanència en el mercat de treball en igualtat de condicions, per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. L’acte es celebrarà el 9 de març en l'Auditori (Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera) al Campus de Cappont de la Universitat de Lleida. 

La jornada, finançada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat d’Espanya i pel Fons Social Europeu, es centrarà en la situació de les dones en l’àmbit laboral i les condicions de desigualtat que pateixen actualment.

L'activitat està reconeguda amb un 1 ECTS de Materia transversal per a l'alumnat de la UdL. Per al seu reconeixement, és obligatòria la inscripció a través del formulari en línea. 

Vegeu el programa i consulteu el dossier.

L’esdeveniment comptarà amb una conferència titulada Les polítiques de foment de l'accés i permanència de la dona al mercat de treball, a càrrec de la Dra. Carolina Gala Durán , catedràtica de Dret del Treball i Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Seguidament, es realitzaran Ponències temàtiques simultànies:

  • Ponència temàtica 1: L'accés i permanència de la dona en el treball: experiències pràctiques , amb la participació dels sindicats CCOO i UGT.
  • Ponència temàtica 2: Els plans d'igualtat com a mecanisme per a la consecució de la igualtat d'accés i condicions de treball de la dona, a càrrec de la Dra. Inmaculada Pastor(professora titular de sociologia de la Universitat Rovira Virgili)
  • Ponència temàtica 3: El repte de la igualtat de gènere i la conciliació laboral en l'àmbit del treball autònom, amb la participació d’ empresàries de l’associació FUNDE

Els aspectes que es tractaran durant la jornada giraran entorn a les dificultats d’accés i de permanència de les dones en l’ entorn laboral s'analitzaran els avenços des de l'àmbit legislatiu per aconseguir la igualtat entre dones i homes i evitar la discriminació de gènere en el mercat de treball , en la conferència inaugural, i en les ponències temàtiques simultànies , s’exposaran experiències pràctiques : Els agents socials donaran una radiografia de la situació laboral de les dones i com des de la negociació col·lectiva es poden implementar mesures de conciliació que millorem les condicions laborals; les empresàries parlaran en primera persona de les dificultats que els suposa conciliar la vida laboral, familiar i personal a més de perfilar possibles solucions; i també es descriuran els plans d'igualtat com l'instrument idoni per assolir l'efectiva igualtat en el treball entre homes i dones.

Dona i Treball

L'Informe sobre treball de l'Institut Nacional d'Estadística dones i homes a Espanya 2015, comença a evidenciar alguns elements de l'impacte de la crisi dels últims cinc anys, mentre que els indicis d'una certa recuperació no arriben a observar-se amb claredat, almenys si es realitza una anàlisi comparada de la situació laboral d'homes i dones.
Les dones compten amb taxes d'activitat, d'ocupació i de condicions laborals inferiors als homes. Tenen més índexs d'atur que els homes i assumeixen majoritàriament l'atenció de les responsabilitats familiars.

la taxa d'ocupació en els últims anys a Espanya amb independència de la conjuntura econòmica es manté constant amb una diferència entre 14 ó 10 punts, entre els anys 2009 al 2014, en prejudici de la dona.

Les dones treballen en pitjors condicions que els homes, el 2014 les treballadores a temps parcial han passat a representar l'11,7% de l'ocupació total (homes i dones) front tan sols el 4,2% dels homes.

Les dones representaven el 97,3% de les persones ocupades a temps parcial per fer-se càrrec de la cura de fills/as i el 89,1% per fer-se càrrec de la cura de persones dependents. Les principals raons al·legades són que els serveis de cura són molt cars (37,2%) i la falta de serveis de cures de persones dependents (24,3%).

La taxa d'atur masculina ha augmentat entre 2010 al 2014 en 6 punts, la de les dones ho ha fet en més de 7 punts (7,33 punts)

Tenint en compte la radiografia de la situació de les dones a Espanya en l'àmbit laboral en el 2014, resulta impensable, no ja que puguem aconseguir el compliment dels objectius marcats en l'Estratègia Europea d'Ocupació 2020 (el 75% dels homes i dones de 20 a 64 anys haurien d'estar empleades) sinó que puguem apropar-nos mínimament als mateixos amb les actuals polítiques públiques d'igualtat de gènere.

Aquesta activitat està finançada per: 

IM FSE

Atenció! Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús.

Accepto