Vés al contingut

Pàgina principal de la UdL

El Consell d'Europa defineix el sexisme i demana eradicar-lo

El 27 de març de 2019, el Consell d'Europa va aprovar una recomanació per prevenir i combatre el sexisme. l'Estat Espanyol va participar, a través de l'Instituto de la Mujer y para la Igualadad de Oportunidades (IMIO), en el Comitè de Redacció de l'esborrany d'aquesta Recomanació. S'inclou per primera vegada una definició de sexisme en un text internacional i Directrius per prevenir i combatre el sexisme, que inclouen eines i mesures de caràcter general i específiques en determinades àrees prioritàries, com el llenguatge i comunicacions, internet, xarxes socials i discurs de odi sexista, mitjans de comunicació, la publicitat, el lloc de treball, el sector públic, l'àmbit judicial, institucions educatives, cultura i esport i l'esfera privada.

 

En l'àmbit educatiu, es convida a l'aplicació integral de les disposicions de la Recomanació CM/Rec (20017) 13 del Comitè de Ministres dels Estats Membres relativa a la integració de la dimensió de gènere en l'educació; garantir la inclusió de la igualtat de gènere, la no discriminació i l'eliminació del sexisme i els comportaments sexistes en tots els aspectes del procés educatiu, inclosos els mecanismes i directrius per denunciar, donar resposta i registrar els incident; organitzar i / o donar suport campanyes de prevenció en matèria de sexisme i comportaments sexistes en les institucions educatives i garantir la tolerància zero davant aquests fenòmens, inclosos l'estereotipació de gènere, el bullying, el ciberbullying, els insults sexistes i la violència de gènere; organitzar esdeveniments, també per mitjà d'organismes estatals, que aborden temes d'igualtat de gènere i formes de prevenir i combatre el sexisme, els estereotips i els biaixos inconscients de gènere en totes les institucions educatives; integrar la perspectiva d'igualtat de gènere en tot el relatiu a la formació inicial i contínua del professorat, i en els cursos de gestió per al personal de centres escolars.

Pel que fa a la metodologia docent, les eines i el currículum, insta a elaborar directrius per garantir la integració de la igualtat de gènere, la no discriminació i els drets humans així com metodologies i eines d'ensenyament en el currículum de tots els nivells educatius des de la infància, tant en centres públics com privats; fomentar el desenvolupament d'un lloc web amb recursos, bones pràctiques i materials d'ensenyament i aprenentatge, i un manual per ajudar a detectar i eliminar els estereotips de gènere en el material educatiu per a persones formadores, professorat i personal de la inspecció i promoure programes especials i d'assessorament professional que assisteixi a l'alumnat a l'hora de prendre decisions sobre l'elecció dels seus estudis i carrera professional que no es basin en estereotips de gènere, incloent la formació per al personal en matèria dels estereotips i biaixos inconscients de gènere.

Tota la informació relativa al procés d'elaboració d'aquesta Recomanació es troba disponible a la pàgina web del Consell d'Europa on es pot accedir també a la versió en anglès i francès. La traducció al castellà estarà també disponible en aquella pàgina, així com a la pàgina web de l'IMIO.

Atenció! Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús.

Accepto