Vés al contingut

Pàgina principal de la UdL

Butlletí PIO núm. 1

Des que s’aprovés a la Universitat de Lleida el I Pla d’Igualtat d’Oportunitats a la UdL pel Consell de Govern de 27 de juny de 2008 (acord 116/2008), s’han executat 27 mesures, 46 estan en procés de fer-ho i 37 resten pendents per al proper any. En el Consell de Govern de 24 de novembre, Acord 314/2010, s’aprova la pròrroga del Primer Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes per l’any 2011.

grafic grau execució del pla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera conclusió que es pot extraure de l’informe d’avaluació de I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes (2010)  presentat en el darrer Consell de Govern de  30 de Març  és que es produeix un alentimenten el ritme d’implementació de les mesures del Pla d’Igualtat. A causa de diverses circumstàncies entre les quals destaquen les següents:

a) Tot i que hi ha una bona predisposició per a la implementació del Pla d’Igualtat, es detecta que per a les diferents unitats i serveis responsables de les mesures, la seva execució no és una tasca prioritària. Això fa que l’equip del Centre Dolors Piera hagi de realitzar la tasca de motivació, assessorament i control de la implementació de les mesures, fet que alenteix el procés d’aplicació del Pla d’Igualtat.

b) Les mesures sovint s’implementen una vegada i a l’any proper es deixen d’executar. S’ha de tenir present que les mesures tenen caràcter permanent (fins que s’arribi aconseguir la igualtat entre homes i dones), no fer-ho suposa tornar a fer la gestió de contactar amb les unitats responsables per continuar la seva execució.

c) Es detecta força dificultat de coordinació entre les diferents unitats responsables d’una mateixa mesura.

d) Moltes mesures inicien la seva implementació, en un primer moment, d'una manera activa, però després no s'acaben d'executar del tot, romanent en situació de procés durant molt temps. Fins i tot, hi ha mesures que es troben en procés des de juliol del 2008.

e) Les mesures del pla d'igualtat estan molt interconnectades ja que de l'execució d’algunes d’elles depenen la posada en marxa de les altres. Per exemple, dins del pla d'igualtat hi ha mesures que consisteixen en realitzar diversos informes, l’elaboració dels quals està supeditada a les dades desagregades per sexe per a unes determinades variables. Si aquestes dades no estan disponibles, els informes no es poden elaborar i, en conseqüència, la mesura queda sense implementar-se.

Els plans d’igualtat d’oportunitats són eines que contribueixen a què la imatge de la nostra universitat s’identifiqui amb els valors de qualitat i excel•lència universitàries. Per això, és fonamental que tota la comunitat universitària comparteixi la premissa que el prestigi de les universitats passa, necessàriament, pel treball en matèria d’igualtat entre dones i homes, especialment totes les persones que participen en l’execució del pla d’igualtat, perquè amb el treball conjunt,podrem assolir aquesta fita.

DE LES MESURES IMPLEMENTADES DESTAQUEM LES SEGÜENTS:

I.1.3. Estudiar la creació d’un sistema en línia a través del qual poder recollir possibles situacions de discriminació o assetjament de forma confidencial, si és la voluntat de la persona que informa o es queixa. El seguiment de les queixes i demandes es pot fer a través de la Unitat d’Informació i Atenció a les universitàries o del Consell Assessor del Centre Dolors Piera http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/ca/assessorament/t-escoltem 

I.3.1 Redactar un document de compromís de la Universitat de Lleida incloent les actuacions a seguir i les sancions a imposar en casos d’assetjament i/o violència de gènere al sí de la UdL, i fer-lo públic.

Acord núm. 267/2010 del Consell de Govern de 27 d’octubre de 2010, pel qual s’aprova la declaració institucional de la Universitat de Lleida de tolerància zero envers la violència i l'assetjament per raó de gènere.

Atenció! Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús.

Accepto