Vés al contingut

Pàgina principal de la UdL

Recursos

En aquest apartat trobareu recursos relacionats amb la Igualtat d'Oportunitats i la Perspectiva de Gènere i la seva aplicació a la universitat.

Facultat de Lletres

Recursos per a la docència dels estudis de la Facultat de Lletres

Guies per a la introducció de la perspectiva de gènere a la docència de la Xarxa Vives d'Universitats: 

Altres recursos, referències bibliogràfiques i publicacions digitals

Escola Politècnica Superior

Recursos per a la docència dels estudis de l'Escola Politècnica Superior

Guies per a la introducció de la perspectiva de gènere a la docència de la Xarxa Vives d'Universitats: 

Altres recursos, referències bibliogràfiques i publicacions digitals

 

ETSEA

Recursos per a la docència dels estudis de l'ETSEA

Guies per a la introducció de la perspectiva de gènere a la docència de la Xarxa Vives d'Universitats: 

Altres recursos, referències bibliogràfiques i publicacions digitals

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Recursos per a la docència dels estudis de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Guies per a la introducció de la perspectiva de gènere a la docència de la Xarxa Vives d'Universitats: 

Altres recursos, referències bibliogràfiques i publicacions digitals

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Recursos per a la docència dels estudis de la Facultat de Dret, Economia i Turisme

Guies per a la introducció de la perspectiva de gènere a la docència de la Xarxa Vives d'Universitats: 

Altres recursos, referències bibliogràfiques i publicacions digitals

Facultat de Medicina

Recursos per a la docència dels estudis de la Facultat de Medicina

Guies per a la introducció de la perspectiva de gènere a la docència de la Xarxa Vives d'Universitats: 

Altres recursos, referències bibliogràfiques i publicacions digitals

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Recursos per a la docència dels estudis de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Guies per a la introducció de la perspectiva de gènere a la docència de la Xarxa Vives d'Universitats: 

Altres recursos, referències bibliogràfiques i publicacions digitals

Eines i recursos per a la recerca amb perspectiva de gènere

La recerca sensible al gènere o la “Gender Sensitive Research” és la superació de l'androcentrisme implícit en els projectes d'investigació. Una investigació de qualitat ha d'eliminar els biaixos androcèntrics en el seu disseny, contingut i resultats (Avramov, 2011: 11; Schiebinger & Schraudner, 2011: 155), ser socialment inclusiva i garantir l'equilibri entre dones i homes en els equips d'investigació, i en tots. els nivells de presa de decisió.

Alguns materials que poden orientar-vos en totes les fases del vostre projecte de recerca són: 

Pots compovar el grau d'introducció de la perspectiva de gènere en el teu projecte de recerca, amb els següents llistats de comprovació: 

Altres referències:

Marc normatiu:

LLEI 9/2022, del 21 de desembre, de la ciència.

Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

 

Assessorament a la docència i la recerca

El Centre d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones Dolors Piera és una unitat de la Universitat de Lleida dedicada a promoure la igualtat entre dones i homes en l’àmbit
universitari. El Centre organitza activitats de divulgació i sensibilització, imparteix docència i realitza recerca, s'ocupa del disseny de polítiques d’igualtat en el context universitari, assessora sobre aquests temes i s'acompanya a les persones de la comunitat universitària que es trobin o s'hagin trobat en situacions de violència per raó de gènere, orientació, identitat o expressió de gènere, etc.

Així mateix, el Centre Dolors Piera, en l'àmbit de la recerca i la docència us pot: 

 • Oferir línies de recerca per a la realització de treballs amb PdG segons els àmbits de coneixement;
 • Organitzar un seminari en línia sobre metodologies d’investigació feministes i de gènere per a l’elaboració del TFG i TFM (professorat extern);
 • Assessorament per a l’organització de conferències, jornades, tallers en matèria de gènere en relació amb les disciplines dels diferents graus (professorat extern. Cerca d’especialistes);
 • Impartir tallers de prevenció de la violència de gènere i
 • Oferir recursos disponibles a la seva web

També podeu consultar el catàleg d'activitats adreçades al personal docent investigador

Iniciatives i recursos d'altres universitats

En aquest apartat trobareu altres iniciatives amb la finalitat d'introduir la perspectiva de gènere en la docència i la recerca universitàries, tant d'altres universitats catalanes, així com de la resta de l'Estat espanyol i organismes internacionals que treballen en aquest àmbit:

Universitats catalanes i de l'Estat: 

Universitats internacionals:

Altres entitats i organismes:

Autodiagnosi de la pràctica docent

Per a l’abordatge de la metodologia i l’avaluació docent des d’una perspectiva de gènere, es recomana consultar Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària, les Guies per a la introducció de la perspectiva de gènere a la docència de la Xarxa Vives, així com altra bibliografia que en elles s’hi recomana, juntament dels recursos recollits al web del Centre Dolors Piera.

Així mateix, es valora oportú i necessari realitzar una autoreflexió sobre la pràctica docent que serveixi de punt de partida per al disseny i la impartició de la docència des d’aquesta perspectiva. A continuació, es recullen alguns indicadors per a realitzar una autoavaluació de la pròpia pràctica docent en les diferents assignatures dels graus i màsters:

 1. S'inclouen competències en gènere?
 2. S’incorporen objectius vinculats amb el principi d’igualtat de gènere i no discriminació d’acord amb la competència transversal de gènere que es reflecteixin en el grau/màster?
 3. S’incorporen objectius específics vinculats amb el principi d’igualtat de gènere adaptats a l’assignatura?
 4. S’introdueix la variable sexe/gènere com a categoria d’anàlisi?
 5.  S’introdueixen en els continguts i temes les aportacions que les científiques i les acadèmiques han realitzat a la matèria o a la disciplina?
 6. Quant a la bibliografia:
  a. Hi ha paritat a la bibliografia?
  b. Es visibilitzen els noms de les autores en les referències bibliogràfiques?
  c. S’inclouen referències bibliogràfiques especialitzades en perspectiva de gènere?
 7. S’inclouen diferents instruments i criteris en l’avaluació adreçats a la consecució de la igualtat de gènere?
 8. La metodologia considera la perspectiva de gènere?
 9. S’usa el llenguatge inclusiu i no androcèntric?
 10. El professorat que imparteix l’assignatura té formació o experiència en matèria de gènere?

Així mateix, per a ampliar aquesta breu autodiagnosi inicial, es recomana consultar l'article de Garrigós i Llobregat, que presenta una eina d’autoreflexió que van dissenyar sobre l’activitat docent i el model d’ensenyament pel que fa al currículum formal i ocult: GARRIGÓS, Herminia Provencio; LLOBREGAT, José Luis Arráez. Implementación de la perspectiva de género en la docencia de la Facultad de Filosofía y Letras (Filologías). In: Investigación e Innovación Educativa en Docencia Universitaria: retos, propuestas y acciones. Instituto de Ciencias de la Educación, 2016. p. 2635-2649. Disponible en línia: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5787065 [Consulta: 3 de maig de 2021]

La trobareu resumida amb l'enquesta en aquest document resum

Metodologies d'investigació feministes

Les metodologies d'investigació feminista conviden a repensar les formes com es produeix el coneixement posant en qüestió els mètodes amb què es construeix. Són metodologies que qüestionen la neutralitat i el caràcter objectiu dels sabers hegemònics. Suposen, segons Capitolina Díaz (2013):

1. Plantejar-se un estudi crític del propi context;
2. Qüestionar el mètode de producció científic i
3. Fer visibles les dones i les relacions de gènere (incloure les dones a la recerca, les seves experiències i la seva situació; considerar el paper del gènere en la situació analitzada; considerar el gènere de la persona que investiga). 

Podeu consultar el document Metodologies feministes. Una aproximació teòrica elaborada a partir dels materials de les professores Marta Luxán Serrano i Jokin Azpiazu Carballo de la Universitat del País Basc del Mòdul III: Metodologia per a la implementació de la igualtat; Tema 4: Metodologías de Investigación Feminista Metodologías de Investigación Feminista del Màster en Igualtat de Dones i Homes de la Universitat del País Basc.

Així mateix, podeu descarregar-vos el pòster sobre metodologia feminista elaborat en forma de guia

Atenció! Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús.

Accepto